หน้าแรก

รายชื่อผู้ร่วมพิมพ์หนังสือโครงการธรรมทานที่ 2 "บุญวาสนามาจากการบริจาค"
และบัญชีแสดงรายการเงินบริจาคสมทบทุน ครั้งที่ 1 มิถุนายน ปีพ.ศ. 2546
รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 30,000 เล่ม
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg