หน้าแรก

รายชื่อผู้ร่วมพิมพ์หนังสือโครงการธรรมทานที่ 11 "เพชรน้ำเอก 1" (พระพุทธ)
และบัญชีแสดงรายการเงินบริจาคสมทบทุน ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน ปีพ.ศ. 2552
รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 30,000 เล่ม
a2.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg