พระในบ้าน
ชื่อหนังสือ :  พระในบ้าน
ขนาด       
จำนวนหน้า
กระดาษ    
ราคา :
รูปเล่ม :
- น้อยกว่า 100 เล่มส่งทางไปรษณีย์
  (ราคาตามน้ำหนักไปรษณีย์)

- มากกว่า 100 เล่มส่งทางขนส่ง
  (ลังละ 150 บาท /1ลังบรรจุได้ 300 เล่ม)

  500 เล่มขึ้นไปส่งฟรี ! ทั่วประเทศ 
เล่มละ 25.- บาท

ส่วนลด :
22.50.- บาท
21.25.- บาท
20.00.- บาท

=
=
=
A5  ( 21 x 14.5 cm )
88 หน้า, ปกปั้มทอง
ปก 210 แแกรม,  เนื้อใน 70 แกรม
กรรมเวรจากอดีตชาติจะได้ลบล้าง
ความเป็นสิริมงคลย่อมจะมีมาสู่ครัวเรือน
บุตรหลานที่พาลเกเรจะกลับตัวเป็นคนดี
วงศ์สกุลจะมีผู้สืบทอดและเจริญรุ่งเรืองทุกๆ 
ชั่วอายุ
คิดจะทำการอันใดจะมีคนมาให้ความช่วยเหลือ
ขจัดเคราะห์ภัย ภัยใหญ่จะกลายเป็นภัยเล็ก
คนป่วยเรื้อรังจะหายจากโรคฯ
วิญญาณของบรรพชนจะพ้นจากถูกทรมาน
ไปสู่สุคติ
เป็นบารมีคุ้มครองลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุข
บังเกิดบุญวาสนาและให้มีอายุยืนยาว

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

ขออานิสงส์แห่งบุญที่เกิดขึ้นนี้อุทิศให้กับ บรรพบุรุษ บิดา มารดา ครูอุปัชฌาย์ อาจารย์ผู้มีพระคุณ ญาติสนิทมิตรสหาย เทวดาผู้ปกปักรักษาข้าพเจ้า เทวดาผู้ปกปักรักษาบ้านเรือนของข้าพเจ้า
เทวดาผู้ปกปักรักษาที่ทำงานข้าพเจ้า เทวดา นางฟ้าทุกท่านในโลกทิพย์ นาค ครุฑ กินนรา เงือก พรหม พระแม่ธรณี พระแม่คงคา พระแม่โพสพ เจ้าป่า เจ้าเขา เจ้าที่ เจ้าทาง เจ้ากรรมนายเวรทั้งอดีตชาติและปัจจุบันชาติ
เจ้าเกณฑ์ชะตา ผีบ้าน ผีเรืือนที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ ภูต ผี ปีศาจ เปรต ปอบ คนธรรพ์ กุมภัณฑ์ ยักษ์ ยมฑูต อสูร อสูรกาย มาร สัมภเวสีทั้งหลาย สรรพสัตว์น้อยใหญ่ทั้งปวง และดวงจิตทุกดวงในสหัสโลกธาตุ
ขอให้ท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ และจงได้รับในบุญกุศลนี้โดยทั่วหน้ากัน
จำนวน 100 - 299 เล่ม  ลด 10 %   ราคาเล่มละ
จำนวน 300 - 499 เล่ม  ลด 15 %   ราคาเล่มละ
จำนวน 500 เล่มขึ้นไป   ลด 20 %   ราคาเล่มละ

ตัวอย่างเนื้อหาภายในเล่ม
หน้าก่อน
หน้าถัดไป
96 ธรรมคือแรงใจ
www.96rangjai.com
สำนักพิมพ์เอกอนันต์บุ๊ค
Tel : 034-246644
Mobile : 089-6726781
Fax : 034-246644
email : 96rangjai@gmail.com
โลโก้เอกอนันต์ 2010
    บุคคลหรือหน่วยงานใดสนใจจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแพร่เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่วัด  ห้องสมุด  โรงเรียน  โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์  ทัณฑสถาน ฯ หรือใช้ในโอกาสอันเป็นมงคลในชีวิตท่าน  เช่น วันเกิด   ทำบุญบ้าน  กฐิน  ผ้าป่า  วันขึ้นปีใหม่  งานเกษียณอายุราชการ  งานศพ  สร้างอุทิศส่วนกุศล  สะเดาะเคราะห์  หรือแจกจ่ายในงาน มงคล-อวมงคลต่างๆ
    อนึ่ง  ทางรสำนักพิมพ์มีความยินดีในกุศลเจตนาของท่านผู้มีใจอนุเคราะห์ช่วยเหลือกล่อมเกลาจิตใจของชาวโลกด้วยกุศโลบายอันพระพุทธองค์ได้ทรงสรรเสริญแล้ว ทั้งนี้ ทางสำนักพิมพ์ขอร่วมอนุโมทนาบุญ โดยให้ความสะดวกในด้านบริการในราคาพิเศษและจัดส่งตามรายการสั่ง  ไม่ว่าซื้อน้อย-ซื้อมาก  ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด  ทางสำนักพิมพ์ยินดีให้บริการแก่ทุกท่าน
พระในบ้าน
รายชื่อผู้ร่วมพิมพ์ครั้งที่ 1
เอกอนันต์
ดอกบัว
ชื่อบัญชี นายอุดมรัก เอี่ยมสะอาด
ประเภทบัญชี : สะสมทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาถนนสุขสวัสดิ์
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 164-4-04307-5
 
ติดต่อสอบถาม
    089-672-6781 , 081-234-0960   
ต้องการสอบถามฝากข้อความไว้ได้ที่นี่